Diensten

(Ver)bouwbegeleiding

(Ver)bouwbegeleiding

Facpro begeleidt de verbouwing van bedrijfspanden op professionele wijze en co├Ârdineert de werkzaamheden.

Advies

Advies

Facpro Facilitair Beheer kan dankzij haar ruime ervaring op het gebied van facility management u ondersteunen in het maken van afgewogen keuzes.

Energiebesparing en -beheer

Energiebesparing en -beheer

Facpro Facilitair Beheer kan voor bedrijven energiekosten inventariseren en beoordelen welke mogelijkheden er zijn voor een doeltreffend energiebeheer.

Technisch gebouwbeheer

Technisch gebouwbeheer

Facpro Facilitair Beheer levert brede diensten voor het gestructureerd beheren van gebouwen en bijbehorende installaties.

(Ver)bouwbegeleiding

De verbouwing van bedrijfspanden vergt overzicht en controle over tal van facetten van het proces. Stagnatie bij de verbouwing of verkeerd uitgevoerde werkzaamheden kunnen immers aanleiding zijn voor kostenoverschrijding of vertraging van de oplevering.
Deskundige begeleiding door Facpro Facilitair Beheer ontneemt u de zorgen hierover. Facpro begeleidt de verbouwing van bedrijfspanden op professionele wijze en coördineert de werkzaamheden, adviseert aangaande brandveiligheid, comfort, ARBO, energie en veiligheid, maar bewaakt ook de kwaliteit.
De begeleiding van verbouwingen omvat ook de bewaking van de eventuele restpunten, zodat u ook in de laatste fase zeker kunt zijn van een perfecte uitvoering.

Zie ook: